0
 0,00
Mini Cart
  • Empty cart

    No products in the cart.

Fikri Sinai Mülkiyet

Site’nin, tüm Site içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yegane ve yasal sahibi İde Termo Baskı Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti’dir. İşbu sayfada bulunan veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, markalar, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve işbu Sitenin sunumu İde Termo Baskı’nın ve/veya İde Termo Baskı’ya lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir. İde Termo Baskı’dan önceden yazılı onay alınmaksızın, Sitedeki veya Site uzantılarındaki verilerin, bilgilerin veya, işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veritabanı, site tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi (download) ve satılması yasaktır. İde Termo Baskı, yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

Sınırlı Sorumluluk

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabiliecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili İde Termo Baskı’nın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle İde Termo Baskı’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda İde Termo Baskı herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. İde Termo Baskı, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. İde Termo Baskı, bannerlar vasıtasıyla, veya başkaca bir şekilde adresi verilen, reklamı yapılan veya paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanılması, Site’ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, İde Termo Baskı’nın ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve İde Termo Baskı’nın bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

tr_TRTürkçe